INFORMACIÓ

INFORMACIÓ BÀSICA DELS CURSOS DE FORMACIÓ DE DINAMITZADORS D’ESPORT A L’ESCOLA 2017 (BLOC ESPECÍFIC CIATE)

Lloc de realització: Complex Educatiu de Tarragona (Autovia de Salou s/n 43006 Tarragona)

Dates: Torn únic – del 26 de juny al 1 de juliol de 2017

Format del curs: el curs té una durada de 6 dies (de dilluns a dissabte) en règim intern, amb allotjament i pensió complerta. Al llarg dels 6 dies els alumnes realitzaran el Bloc Comú de 15h, el Bloc Específic del curs CIATE de Dinamitzadors d’Esport a l’Escola de 35h de durada, i d’altres activitats complementàries a la formació.

Places del curs: el curs obre un total de 550 places. Cada centre educatiu podrà inscriure 2 alumnes titulars i fins a 4 alumnes suplents.

Arribada i sortida: l’arribada es realitzarà el dilluns entre les 10:30h i les 11:00h i la sortida es realitzarà el dissabte entre les 17:30h i les 18:00h. Les famílies que ho desitgin, podran assistir a les activitats de cloenda obertes als pares a partir de les 16.30h.

Transport: L’organització posa a disposició dels participants un servei de transport d’anada des de Barcelona. El preu d’aquest servei és de 20€ (inclou anada) i el pagament s’haurà de fer efectiu juntament amb el de la inscripció. L’organització es reserva el dret d’anul·lar el transport, si no s’arriba al mínim d’alumnes necessaris.

Continguts del Curs: el curs consta de continguts que es treballen de forma teòrica i pràctica, amb un percentatge aproximat del 50%, i que inclouen:

Lideratge

Formació en Valors

Gestió i organització d’activitats

Activitats pràctiques poliesportives                                                                  

Iniciació i promoció esportiva

Programació i recursos

Preu del curs: El preu del curs és de 330€, dels quals el Consell Català de l’Esport de la Generalitat de Catalunya subvenciona 140€, havent de formalitzar l’alumne/a el pagament de 190€ mitjançant un ingrés o transferència bancària al número de compte de CAIXA BANK ES18 2100 3433 1922 0015 8794. Aquest preu inclou la formació, l’estada en règim de pensió complerta  i l’emissió del certificat corresponent. En cas de contractar el servei de transport d’anada des de Barcelona, se li haurà de sumar 20€ més al preu de la inscripció, per la qual cosa, l’alumne haurà de fer un ingrés de 210€.

Inscripció i terminis: el procés d’inscripció consta d’una primera fase de preinscripció que ha de formalitzar el/la coordinador/a del Pla Català d’Esport a l’Escola del centre educatiu, i una segona fase d’inscripció que ha de formalitzar la família de l’inscrit. Els tràmits es realitzaran al web www.jodic.net/cursos  i els terminis són:

Fase 1 – Preinscripció de centre: del 15 al 26 de maig

El 29 de maig es publicarà el llistat provisional d’inscrits a www.jodic.net/cursos

Fase 2 – Inscripció de famílies: del 30 de maig al 8 de juny

El 12 de juny es publicarà el llistat definitiu d’inscrits a www.jodic.net/cursos

Beques: A més a més de la subvenció del CCE, l’organització ha previst un sistema de beques de formació, la informació de la qual podeu trobar a www.jodic.net/cursos  Per sol·licitar-les, caldrà que el coordinador de centre hagi preinscrit a l’alumne dins el període corresponent (fase 1 – preinscripció de centres) i que, a banda, l’alumne o la família d’aquest sol·liciti la beca a través del formulari corresponent https://goo.gl/forms/RTwoFj2o4qLrZSIC3 i enviï la documentació requerida, dins el període estipulat per fer-ho i que és del 15 al 24 de maig.

El llistat provisional d’alumnes becats es publicarà el 26 de maig i a partir de llavors, aquells que hi estiguin d’acord, ja podran inscriure’s en la segona fase a partir del 30 de maig, tal i com marca el període d’inscripció. L’organització farà arribar per correu electrònic un document als alumnes als que correspongui la beca total. Aquest document hauran d’adjuntar-lo allà on es demana el comprovant de pagament perquè els deixi finalitzar el procés. Els alumnes a qui se’ls hagi atorgat la beca parcial, hauran d’adjuntar en el mateix espai el comprovant de pagament de la part a pagar que els correspon. Per últim, els que no han obtingut la beca, hauran de fer l’ingrés de l’import total de curs.

En cas de discordança amb el llistat provisional, s’obrirà un període d’al·legacions que anirà del 26 de maig al 1 de juny i es resoldrà amb la llista definitiva de persones becades el 2 de juny. Aquells qui s’atenguin al període d’al·legacions hauran de completar la fase 2 (inscripció de les famílies) un cop resolt el llistat definitiu, és a dir del 2 al 8 de juny.

Només es becarà l’import corresponent a la inscripció del curs. Per tant, els alumnes amb beca total o parcial que sol·licitin el servei de transport des de Barcelona, també hauran de fer l’ingrés de 20€ al compte corrent indicat per al pagament de la inscripció i enviar el comprovant al correu electrònic formacio@jodic.cat

Requisits bàsics que han de complir els alumnes: Haver nascut abans del 31 de desembre del 2003.

Altres informacions: Aquells alumnes que ja hagin cursat el Bloc Comú, han d’especificar-ho al formulari d’inscripció. Aquests alumnes, s’incorporaran al curs el dimarts a les 12h i el cost del curs serà de 160€.

Informació i tràmits: a la web www.jodic.net/cursos  o a formacio@jodic.cat o al 667.852.375 de dilluns a divendres de 11h a 14h.

També podeu visualitzar els vídeos de l’experiència del CIATE de Dinamitzadors/es 2016 que la Jo-DiC va realitzar en la passa edició a través d’aquests enllaços:


RESUM DE DATES IMPORTANTS QUE CAL TENIR EN COMPTE

Fase 1 – Preinscripció (a càrrec del centre educatiu): del 15 al 26 de maig de 2017

Sol·licitud de beques: del 15 al 24 de maig de 2017

Publicació llista provisional d’alumnes amb beca: 26 de maig de 2017

Període d’al·legacions sobre beques: del 26 de maig al 1 de juny de 2017

Publicació llista definitiva de beques: 2 de juny de 2016

Publicació llista provisional d’admesos: 29 de maig de 2017 (al llarg del dia)

Fase 2 – Inscripció (a càrrec de les famílies): del 30 de maig al 8 de juny de 2017

Publicació llista definitiva d’inscrits: 12 de juny de 2017 (al llarg del dia)

DOCUMENTACIÓ I LLISTATS

INSCRIPCIÓ CENTRES (FASE 1 – PREINSCRIPCIÓ)

INSCRIPCIÓ FAMILIES (FASE 2 – INSCRIPCIÓ)

SOL·LICITUD BEQUES

 logos-01

logojodic-01