INFORMACIÓ

 

INFORMACIÓ BÀSICA DEL CURS CIATE DE DINAMITZADORS/ES DEL PLA CATALÀ D’ESPORT A L’ESCOLA 2020 (circumstàncies excepcionals COVID-19)

Degut a les circumstàncies excepcionals que estem vivint i tenint present les possibles evolucions que poden haver-hi al llarg de les properes setmanes des de l’organització dels cursos CIATE hem pres les següents mesures excepcionals pels cursos d’aquest any:

– Modificar les dates habituals del curs, traslladant aquest a finals d’agost i principis de setembre.

– Dividir el curs en dues setmanes per a reduir l’aforament de cada un dels torns

– Reduir l’aforament del curs, fet que ens permetrà: o Allotjament en habitació individual o Ocupar com a màxim 1/3 dels aforaments dels espais (aules, teatre, menjador,…)

– Per a l’ocasió s’ha creat un plec de mesures i recomanacions de prevenció del COVID- 19, seguint els requisits que actualment han marcat les autoritats sanitàries.

– Ampliació de l’autorització, així com també una declaració responsable degut a les circumstancies.

Lloc de realització: Complex Educatiu de Tarragona (Autovia de Salou s/n 43006 Tarragona)

 Dates:    

1er torn: del 24 al 29 d’agost de 2020

2n torn: del 31 d’agost al 5 de setembre de 2020

 Format del curs: el curs té una durada de 6 dies (de dilluns a dissabte) en règim intern, amb allotjament i pensió completa. Al llarg dels 6 dies els alumnes realitzaran el Bloc Comú de 15h  i el Bloc Específic del curs CIATE de Dinamitzadors/es d’Esport a l’Escola de 35h, i d’altres activitats complementàries a la formació.

Places del curs: el curs obre un total de 240 places. Cada centre educatiu podrà inscriure fins a 6 alumnes ordenats de l’1 al 6 segons prioritat. Cada centre té assegurades un mínim de dues places corresponents als alumnes 1 i 2. Els alumnes 3, 4, 5 i 6 se’ls acceptarà al curs en funció de la disponibilitat de places i mantenint l’ordre de priorització indicat pel coordinador/a.

Arribada i sortida: l’arribada serà el dilluns (24 o 31 d’agost segons el torn) entre les 10:30h i les 11:00h i la sortida es realitzarà el dissabte (29 d’agost o 5 de setembre segons el torn) entre les 17:30h i les 18:00h. Les famílies que ho desitgin, podran assistir a les activitats de cloenda obertes al públic el dissabte a partir de les 16:30h.

Transport: l’organització posa a disposició dels participants un servei de transport d’anada (només el 24 o 31 d’agost segons el torn) des de Barcelona fins al Complex Educatiu de Tarragona. El preu d’aquest servei te un cost extra de 20€ i el pagament s’haurà de fer efectiu juntament amb el de la inscripció. L’organització es reserva el dret d’anul·lar el transport, si no s’arriba a un mínim d’alumnes.

Continguts del Curs: el curs consta de continguts que es treballen de forma teòrica i pràctica, i que inclouen:

  • Lideratge
  • Formació en Valors
  • Gestió i organització d’activitats
  • Activitats pràctiques poliesportives
  • Iniciació i promoció esportiva
  • Metodologia i Programació i recursos

Preu del curs: El preu del curs és de 330€, dels quals el Consell Català de l’Esport de la Generalitat de Catalunya en subvenciona 140€, havent de formalitzar l’alumne/a el pagament de 190€ mitjançant un ingrés o transferència bancària al número de compte de CAIXA BANK ES18 2100 3433 1922 0015 8794. Aquest preu inclou la formació, l’estada en règim de pensió complerta del 25 al 30 de juny, i l’emissió del certificat corresponent. (En cas de contractar el servei de transport des de Barcelona, se li haurà de sumar 20€ més al preu de la inscripció, per la qual cosa, l’alumne haurà de fer un ingrés de 210€).

Inscripció i terminis: el procés d’inscripció consta d’una primera fase de preinscripció que ha de formalitzar el/la coordinador/a del Pla Català d’Esport a l’Escola del centre educatiu, i una segona fase d’inscripció que ha de formalitzar la família del pre-inscrit. Els tràmits es realitzaran a la web www.jodic.net/cursos i els terminis són:

Fase 1 – Preinscripció de centre: del 25 de maig al 8 de juny de 2020

El 10 de juny es publicarà el llistat provisional d’inscrits a www.jodic.net/cursos

Fase 2 – Inscripció de famílies: del 11 de juny al 26 de juny de 2020

El 30 de juny es publicarà el llistat definitiu d’inscrits a www.jodic.net/cursos

 

Beques: A més de la subvenció esmentada de 140€, el Consell Català de l’Esport també ha previst un sistema de beques per als alumnes que reuneixin els requisits. Podeu trobar tota la informació al final del dossier informatiu a l’apartat: INFORMACIÓ RELATIVA A LES BEQUES PER AL CURS CIATE DE DINAMITZADORS/ES D’ESPORT A L’ESCOLA – 2020.
Per sol·licitar aquestes beques caldrà que el/la coordinador/a del PCEE hagi pre-inscrit a l’alumne/a a la fase 1 i a més que, l’alumne/a o la seva família sol·liciti la beca a través del Formulari sol·licitud beca i enviï la documentació requerida entre el 25 de maig i el 8 de juny.

Requisits bàsics que han de complir els alumnes: Haver nascut abans del 31 de desembre del 2006.

 

També podeu visualitzar els vídeos de l’experiència del CIATE de Dinamitzadors/es 2019 que la Jo-DiC va realitzar en la passa edició a través d’aquests enllaços:

 


 

RESUM DE DATES IMPORTANTS QUE CAL TENIR EN COMPTE

Fase 1 – Preinscripció (a càrrec del centre educatiu): del 25 de maig al 8 de juny de 2020

Sol·licitud de beques: del 25 de maig al 8 de juny de 2020

Publicació llista provisional d’alumnes amb beca: 16 de juny de 2020

Període d’al·legacions sobre beques: del 16 de juny al 20 de juny de 2020

Publicació llista definitiva de beques: 23 de juny de 2020

Publicació llista provisional d’admesos: 10 de juny de 2020 (al llarg del dia)

Fase 2 – Inscripció (a càrrec de les famílies): del 11 de juny al 26 de juny de 2020

Publicació llista definitiva d’inscrits:  30 de juny de 2020 (al llarg del dia)

DOCUMENTACIÓ I LLISTATS

INSCRIPCIÓ CENTRES (FASE 1 – PREINSCRIPCIÓ)

INSCRIPCIÓ FAMILIES (FASE 2 – INSCRIPCIÓ)

SOL·LICITUD BEQUES

 logos-01

logojodic-01