INFORMACIÓ

INFORMACIÓ BÀSICA DEL CURS CIATE DE GESTIÓ I ORGANITZACIÓ DE PETITES ENTITATS ESPORTIVES 

Aquest any, seguint la línia del bon funcionament del curs anterior tot i la situació excepcional COVID-19, hem mantingut i millorat les condicions de funcionament durant els cursos CIATE:

 • Realitzarem test d’antígens a tots els participants al accedir al complex educatiu
 • L’aforament del curs es redueix, fet que ens permetrà: o
  • Allotjament en habitació doble
  • Ocupar com a màxim 1/3 dels aforaments dels espais (aules, teatre, menjador,…)
 • S’ha creat un plec de mesures i recomanacions de prevenció del COVID- 19 específiques per als cursos, seguint les recomanacions que actualment marquen les autoritats sanitàries.
 • S’ha ampliat el full d’autorització, i s’ha afegit una declaració responsable degut a les circumstàncies.

Seguidament en el dossier podreu trobar les modificacions fetes per cada un dels apartats tenint en compte les mesures adoptades contra la COVID-19. Tenint en compte l’evolució de la situació actual, s’aniran aplicant les mesures de protecció pertinents en el moment de la seva realització.

En cas que unes setmanes abans de les dates previstes, les directrius sanitàries no ens permetessin executar el curs, és valorarà la possibilitat de traslladar-lo a noves dates. Tot i així, en cas que l’alumne/a no pugui assistir en les noves dates o que finalment no es realitzi el curs, des de l’organització retornarem el 100% de la quota d’inscripció abonada.

Lloc de realització: Complex Educatiu de Tarragona (Autovia de Salou s/n 43006 Tarragona)

 Dates:

1er torn: del 28 de juny al 3 de Juliol de 2021

2n torn: del 5 al 10 de Juliol de 2021

    

 Format del cursel curs té una durada de 6 dies (de dilluns a dissabte) en règim intern, amb allotjament i pensió complerta. Al llarg dels 6 dies els alumnes realitzaran 50 hores de formació distribuïdes en dos blocs: El bloc comú i el bloc específic del curs CIATE de Gestió i Organització de Petites Entitats Esportives de 35h més el Curs de procediments, tècniques i recursos de primers auxilis de 15h de durada així com d’altres activitats complementàries a la formació. 

Places del curs: el curs obre un total de 120 places. Cada centre educatiu podrà inscriure fins a 6 alumnes ordenats de l’1 al 6 segons prioritat. Cada centre té assegurades un mínim de dues places corresponents als alumnes 1 i 2. Els alumnes 3, 4, 5 i 6 se’ls acceptarà al curs en funció de la disponibilitat de places i mantenint l’ordre de priorització indicat pel coordinador/a. També, es podran inscriure al curs tots aquells alumnes que hagin mostrat el seu interès a la Jo-DiC per a formar-se en gestió.

Arribada i sortida: l’arribada serà el dilluns (28 de juny o 5 de juliol segons el torn) entre les 9:00h i les 11:30h (l’hora exacta és confirmarà en un correu) i la sortida es realitzarà el dissabte (5 o 10 de juliol segons el torn) entre les 16:30h i les 17:30h. 

Transportdes de l’organització hem anul·lat el servei de transport a causa de la situació COVID-19. Per això us recomanem que el desplaçament dels alumnes fins al complex educatiu sigui amb cotxes particulars i de forma individual. Un cop al complex educatiu se’ls realitzarà un test d’antígens i en cas de donar positiu, i d’haver vingut diversos alumnes amb el mateix cotxe, automàticament tots seran considerats contacte estret, i per aquest motiu no podran fer el curs i hauran de retornar al seu domicili. 

Continguts del Curs: el curs consta de continguts que es treballen de forma teòrica i pràctica, i que inclouen entre d’altres: lideratge i treball en equip, formació en valors, gestió i organització d’activitats, iniciació i promoció esportiva, i programació i recursos.

Preu del curs:

el preu total del curs és de 350€, dels quals: 

– 140€ els subvenciona el Consell Català de l’Esport de la Generalitat de Catalunya, 

210€ els ha de pagar l’alumne/a mitjançant un ingrés o transferència bancària al número de compte següent: 

CAIXA BANK ES18 2100 3433 1922 0015 8794. 

Aquest preu inclou la formació, l’allotjament en règim de pensió completa i l’emissió del certificat corresponent. No inclou el transport. 

Inscripció i terminis:

el procés d’inscripció consta de dos fases: 

 • • Fase 1: Preinscripció: del 26 d’abril al 10 de maig. L’haurà de formalitzar el/la coordinador/a del pla Català de l’Esport a l’Escola. 
 • • El 11 de maig es publicarà el llistat provisional d’inscrits a www.jodic.net/cursos 
 • • Fase 2: Inscripció: del 12 al 27 de maig L’haurà de formalitzar la família de l’alumne preinscrit/a 
 • • El 28 de maig es publicarà el llistat definitiu d’inscrits a www.jodic.net/cursos 

 

Beques:

A més de la subvenció esmentada de 140€, el Consell Català de l’Esport també ha previst un sistema de beques per als alumnes que reuneixin els requisits. Podeu trobar tota la informació al final del dossier informatiu a l’apartat: INFORMACIÓ RELATIVA A LES BEQUES PER AL CURS CIATE DE GESTIÓ I ORGANITZACIÓ DE PETITES ENTITATS ESPORTIVES – 2021. 

Per sol·licitar aquestes beques caldrà que el/la coordinador/a del PCEE hagi pre-inscrit a l’alumne/a a la fase 1 i a més que, l’alumne/a o la seva família d’aquest sol·liciti la beca a través del Formulari sol·licitud beca i enviï la documentació requerida entre el 26 d’abril i el 7 de maig 

 

Requisits bàsics que han de complir els alumnes: haver nascut abans del 31 de desembre del 2005, haver cursat el CIATE de Dinamitzador/es del PCEE inclòs el Bloc Comú i tenir el títol d’ESO.

 

També podeu visualitzar els vídeos de l’experiència del CIATE de Dinamitzadors/es i Gestió 2019 que la Jo-DiC va realitzar en la passa edició a través d’aquests enllaços:


RESUM DE DATES IMPORTANTS QUE CAL TENIR EN COMPTE

Fase 1 – Preinscripció (a càrrec del centre educatiu):del 26 d’abril al 10 de maig de 2021

Sol·licitud de beques: del 26 de d’abril al 7 de maig de 2021

Publicació llista provisional d’alumnes amb beca: 12 de maig de 2021

Període d’al·legacions sobre beques: del 13 de maig al 16 de juny de 2021

Publicació llista definitiva de beques: 20 de maig de 2021

Publicació llista provisional d’admesos: 11 de maig de 2021 (al llarg del dia)

Fase 2 – Inscripció (a càrrec de les famílies): del 12 al 27 de maig de 2021

Publicació llista definitiva d’inscrits:  28 de maig de 2021 (al llarg del dia)

DOCUMENTACIÓ I LLISTATS

SOL·LICITUD BEQUES

logos-01

logojodic-01