INFORMACIÓ

INFORMACIÓ BÀSICA DEL CURS DE GESTIÓ I ORGANITZACIÓ DE PETITES ENTITATS ESPORTIVES (BLOC ESPECÍFIC CIATE)

Lloc de realització: Complex Educatiu de Tarragona (Autovia de Salou s/n 43006 Tarragona)

Dates: Torn únic – del 26 de juny al 1 de juliol de 2017

Format del curs: el curs té una durada de 6 dies (de dilluns a dissabte) en règim intern, amb allotjament i pensió complerta. Al llarg dels 6 dies els alumnes realitzaran el Bloc Específic del curs CIATE de Gestió i Organització de Petites Entitats Esportives de 35h de durada, el Bloc Específic de Seguretat i Salut de 15h, i d’altres activitats complementàries a la formació.

Places del curs: el curs obre un total de 100 places. Cada centre educatiu podrà inscriure fins a 6 alumnes ordenats de l’1 al 6 segons prioritat. A més a més, es podran inscriure al curs tots aquells joves que hagin mostrat el seu interès a la Jo-DiC per a formar-se en gestió. L’organització es reserva el dret d’anul·lar el curs en cas que no s’assoleixi un número mínim d’inscrits de 25 persones.

Arribada i sortida: l’arribada es realitzarà el dilluns entre les 10:30h i les 11:00h i la sortida es realitzarà el dissabte entre les 17:30h i les 18:00h. Les famílies que ho desitgin, podran assistir a la presentació dels projectes i l’acta de cloenda a partir de les 16:30h.

Transport: L’organització posa a disposició dels participants un servei de transport d’anada des de Barcelona. El preu d’aquest servei és de 20€ (inclou anada) i el pagament s’haurà de fer efectiu juntament amb el de la inscripció. S’haurà de sol·licitar en el moment de la preinscripció (fase 1) i confirmar-lo en el de la inscripció (fase 2).  L’organització es reserva el dret d’anul·lar el transport, si no s’arriba al mínim d’alumnes necessaris.

Continguts del Curs: el curs consta de continguts que es treballen de forma teòrica i pràctica, amb un percentatge aproximat del 65% teòric, i que inclouen entre d’altres: lideratge i treball en equip, formació en valors, gestió i organització d’activitats, iniciació i promoció esportiva, i programació i recursos.

Preu del curs: el preu del curs és de 350€, dels quals el Consell Català de l’esport de la Generalitat de Catalunya  en subvenciona 140€, havent de formalitzar l’alumne/a el pagament de 210€ mitjançant un ingrés o transferència bancària al número de compte CAIXA BANK ES18 2100 3433 1922 0015 8794. Aquest preu inclou la formació, l’estada en règim de pensió complerta del 28 de juny al 2 de juliol de 2016 i l’emissió del certificat corresponent. (En cas de transport de l’organització des de Barcelona, l’ingrés o transferència haurà de ser de 230€).

Inscripció i terminis: el procés d’inscripció consta d’una primera fase de preinscripció que ha de formalitzar el/la coordinador/a del Pla Català d’Esport a l’Escola del centre educatiu, i una segona fase d’inscripció que ha de formalitzar la família de l’inscrit. Els tràmits es realitzaran a la web www.jodic.net/cursos  i els terminis són:

Fase 1 – Preinscripció de centre: del 15 al 26 de maig

El 29 de maig es publicarà el llistat provisional d’inscrits a www.jodic.net/cursos

Fase 2 – Inscripció de famílies: del 30 de maig al 8 de juny

El 12 de juny es publicarà el llistat definitiu d’inscrits a www.jodic.net/cursos

Beques: L’organització ha previst un sistema de beques, la informació del qual podeu trobar al final d’aquest dossier. Les beques es podran sol·licitar complimentant el formulari següent entre el 15 i el 24 de maig: https://goo.gl/forms/dju8sMUpZGENA1U63  També trobareu l’accés a través de la web www.jodic.net/cursos .

El llistat provisional es publicarà del 26 de maig i a partir de llavors, aquells que hi estiguin d’acord, ja podran inscriure’s. L’organització farà arribar per correu electrònic un document als alumnes als que correspongui la beca total. Aquest document hauran d’adjuntar-lo allà on es demana el comprovant de pagament perquè els deixi finalitzar el procés. Als alumnes a qui se’ls hagi atorgat la beca parcial, hauran d’adjuntar en el mateix espai el comprovant de pagament de la part a pagar que els correspon. Per últim, els que no han obtingut la beca, hauran de fer l’ingrés de l’import total de curs.

En cas de discordança amb el llistat provisional, s’obrirà un període d’al·legacions que anirà del 26 de maig al 1 de juny i es resoldrà amb la llista definitiva de persones becades el 2 de juny. Aquells qui s’atenguin al període d’al·legacions hauran de completar la fase 2 (inscripció de les famílies) un cop resolt el llistat definitiu, és a dir del 2 al 8 de juny.

Només es becarà l’import corresponent a la inscripció del curs. Per tant, els alumnes amb beca total o parcial que sol·licitin el servei de transport des de Barcelona, també hauran de fer l’ingrés de 40€ al compte corrent indicat per al pagament de la inscripció i enviar el comprovant al correu electrònic formacio@jodic.cat.

Requisits bàsics que han de complir els alumnes: Haver nascut abans del 31 de desembre del 2001.

Informació i tràmits: a la web www.jodic.net/cursos  o a formacio@jodic.cat o al 666.731.693 de dilluns a divendres de 10h a 14h.


RESUM DE DATES IMPORTANTS QUE CAL TENIR EN COMPTE

Fase 1 – Preinscripció (a càrrec del centre educatiu): del 15 al 26 de maig de 2017

Sol·licitud de beques: del 15 al 24 de maig de 2017

Publicació llista provisional d’alumnes amb beca: 26 de maig de 2017

Període d’al·legacions sobre beques: del 26 de maig al 1 de juny de 2017

Publicació llista definitiva de beques: 2 de juny de 2016

Publicació llista provisional d’admesos: 29 de maig de 2017 (al llarg del dia)

Fase 2 – Inscripció (a càrrec de les famílies): del 30 de maig al 8 de juny de 2017

Publicació llista definitiva d’inscrits: 12 de juny de 2017 (al llarg del dia)

DOCUMENTACIÓ I LLISTATS

INSCRIPCIÓ CENTRES (FASE 1 – PREINSCRIPCIÓ)

INSCRIPCIÓ FAMILIES (FASE 2 – INSCRIPCIÓ)

SOL·LICITUD BEQUES

logos-01

logojodic-01