INFORMACIÓ

INFORMACIÓ BÀSICA DEL CURS CIATE DE GESTIÓ I ORGANITZACIÓ DE PETITES ENTITATS ESPORTIVES 

Degut a les circumstàncies excepcionals que estem vivint i tenint present les possibles evolucions que poden haver-hi al llarg de les properes setmanes des de l’organització dels cursos CIATE hem pres les següents mesures excepcionals pels cursos d’aquest any:

– Modificar les dates habituals del curs, traslladant aquest a finals d’agost i principis de setembre.

– Dividir el curs en dues setmanes per a reduir l’aforament de cada un dels torns

– Reduir l’aforament del curs, fet que ens permetrà: o Allotjament en habitació individual o Ocupar com a màxim 1/3 dels aforaments dels espais (aules, teatre, menjador,…)

– Per a l’ocasió s’ha creat un plec de mesures i recomanacions de prevenció del COVID- 19, seguint els requisits que actualment han marcat les autoritats sanitàries.

– Ampliació de l’autorització, així com també una declaració responsable degut a les circumstancies.

Lloc de realització: Complex Educatiu de Tarragona (Autovia de Salou s/n 43006 Tarragona)

 Dates:

1er torn: del 24 al 29 d’agost de 2020

2n torn: del 31 d’agost al 5 de setembre de 2020

    

 Format del curs: el curs té una durada de 6 dies (de dimarts a diumenge) en règim intern, amb allotjament i pensió complerta. Al llarg dels 6 dies els alumnes realitzaran el Bloc Específic del curs CIATE de Gestió i Organització de Petites Entitats Esportives de 35h de durada, el Curs de procediments, tècniques i recursos de primers auxilis de 15h de durada i d’altres activitats complementàries a la formació.

Places del curs: el curs obre un total de 120 places. Cada centre educatiu podrà inscriure fins a 6 alumnes ordenats de l’1 al 6 segons prioritat. Cada centre té assegurades un mínim de dues places corresponents als alumnes 1 i 2. Els alumnes 3, 4, 5 i 6 se’ls acceptarà al curs en funció de la disponibilitat de places i mantenint l’ordre de priorització indicat pel coordinador/a. També, es podran inscriure al curs tots aquells alumnes que hagin mostrat el seu interès a la Jo-DiC per a formar-se en gestió.

Arribada i sortida:  l’arribada serà el dilluns (24 o 31 d’agost segons el torn) entre les 10:30h i les 11:00h i la sortida es realitzarà el dissabte (29 d’agost o 5 de setembre segons el torn) entre les 17:30h i les 18:00h. Les famílies que ho desitgin, podran assistir a les activitats de cloenda obertes al públic el dissabte a partir de les 16:30h.

Transport:l’organització posa a disposició dels participants un servei de transport d’anada (només el 24 o 31 d’agost segons el torn) des de Barcelona fins al Complex Educatiu de Tarragona. El preu d’aquest servei te un cost extra de 20€ i el pagament s’haurà de fer efectiu juntament amb el de la inscripció. L’organització es reserva el dret d’anul·lar el transport, si no s’arriba a un mínim d’alumnes.

Continguts del Curs: el curs consta de continguts que es treballen de forma teòrica i pràctica, i que inclouen entre d’altres: lideratge i treball en equip, formació en valors, gestió i organització d’activitats, iniciació i promoció esportiva, i programació i recursos.

Preu del curs: el preu del curs és de 350€, dels quals el Consell Català de l’Esport de la Generalitat de Catalunya en subvenciona 140€, havent de formalitzar l’alumne/a el pagament de 210€ mitjançant uningrés o transferència bancària al número de compte CAIXA BANK ES18 2100 3433 1922 0015 8794. Aquest preu inclou la formació, l’estada en règim de pensió complertadel 25 al 30 de juny i l’emissió del certificat corresponent. (En cas de contractar el servei de transport des de Barcelona, se li haurà de sumar 20€ més al preu de la inscripció, per la qual cosa, l’alumne haurà de fer un ingrés de 230€).

Inscripció i terminis: el procés d’inscripció consta d’una primera fase de preinscripció que ha de formalitzar el/la coordinador/a del Pla Català d’Esport a l’Escola del centre educatiu, i una segona fase d’inscripció que ha de formalitzar la família del pre-inscrit. Els tràmits es realitzaran a la web www.jodic.net/cursos i els terminis són:

Fase 1 – Preinscripció de centre: del 25 de maig al 8 de juny de 2020

El 10 de juny es publicarà el llistat provisional d’inscrits a www.jodic.net/cursos

Fase 2 – Inscripció de famílies: del 11 de juny al 26 de juny de 2020

El 30 de juny es publicarà el llistat definitiu d’inscrits a www.jodic.net/cursos

 

Beques:A més de la subvenció esmentada de 140€, el Consell Català de l’Esport també ha previst un sistema de beques per als alumnes que reuneixin els requisits. Podeu trobar tota la informació al final del dossier informatiu a l’apartat: INFORMACIÓ RELATIVA A LES BEQUES PER AL CURS CIATE DE DINAMITZADORS/ES D’ESPORT A L’ESCOLA – 2020.
Per sol·licitar aquestes beques caldrà que el/la coordinador/a del PCEE hagi pre-inscrit a l’alumne/a a la fase 1 i a més que, l’alumne/a o la seva família sol·liciti la beca a través del Formulari sol·licitud beca i enviï la documentació requerida entre el 25 de maig i el 8 de juny.

 

Requisits bàsics que han de complir els alumnes: haver nascut abans del 31 de desembre del 2004, haver cursat el CIATE de Dinamitzador/es del PCEE inclòs el Bloc Comú i tenir el títol d’ESO.

 

També podeu visualitzar els vídeos de l’experiència del CIATE de Dinamitzadors/es i Gestió 2019 que la Jo-DiC va realitzar en la passa edició a través d’aquests enllaços:


RESUM DE DATES IMPORTANTS QUE CAL TENIR EN COMPTE

Fase 1 – Preinscripció (a càrrec del centre educatiu): del 25 de maig al 8 de juny de 2020

Sol·licitud de beques: del 25 de maig al 8 de juny de 2020

Publicació llista provisional d’alumnes amb beca: 16 de juny de 2020

Període d’al·legacions sobre beques: del 16 de juny al 20 de juny de 2020

Publicació llista definitiva de beques: 23 de juny de 2020

Publicació llista provisional d’admesos: 10 de juny de 2020 (al llarg del dia)

Fase 2 – Inscripció (a càrrec de les famílies): del 11 de juny al 26 de juny de 2020

Publicació llista definitiva d’inscrits:  30 de juny de 2020 (al llarg del dia)

DOCUMENTACIÓ I LLISTATS

INSCRIPCIÓ CENTRES (FASE 1 – PREINSCRIPCIÓ)

INSCRIPCIÓ FAMILIES (FASE 2 – INSCRIPCIÓ)

SOL·LICITUD BEQUES

logos-01

logojodic-01