INFORMACIÓ

INFORMACIÓ BÀSICA DEL CURS CIATE DE GESTIÓ I ORGANITZACIÓ DE PETITES ENTITATS ESPORTIVES 

Lloc de realització: Complex Educatiu de Tarragona (Autovia de Salou s/n 43006 Tarragona)

 Dates:     Torn únic, del 25 al 30 de juny 2019

 Format del curs: el curs té una durada de 6 dies (de dimarts a diumenge) en règim intern, amb allotjament i pensió complerta. Al llarg dels 6 dies els alumnes realitzaran el Bloc Específic del curs CIATE de Gestió i Organització de Petites Entitats Esportives de 35h de durada, el Curs de procediments, tècniques i recursos de primers auxilis de 15h de durada i d’altres activitats complementàries a la formació.

Places del curs: el curs obre un total de 200 places. Cada centre educatiu podrà inscriure fins a 6 alumnes ordenats de l’1 al 6 segons prioritat. A més a més, es podran inscriure al curs tots aquells joves que hagin mostrat el seu interès a la Jo-DiC per a formar-se en gestió.

Arribada i sortida: l’arribada es realitzarà el dimarts entre les 10:30h i les 11:00h i la sortida es realitzarà el diumenge entre les 17:30h i les 18:00h. Les famílies que ho desitgin, podran assistir a les activitats de cloenda obertes al públic i a la presentació dels projectes el diumenge a partir de les 15.30h (horari pendent de confirmar).

TransportL’organització posa a disposició dels participants un servei de transport d’anada des de Barcelona al Complex Educatiu de Tarragona. El preu d’aquest servei és de 20€ (només anada el 25 de juny) i el pagament s’haurà de fer efectiu juntament amb el de la inscripció. L’organització es reserva el dret d’anul·lar el transport, si no s’arriba al mínim d’alumnes.

Continguts del Curs: el curs consta de continguts que es treballen de forma teòrica i pràctica, i que inclouen entre d’altres: lideratge i treball en equip, formació en valors, gestió i organització d’activitats, iniciació i promoció esportiva, i programació i recursos.

Preu del curs: el preu del curs és de 350€, dels quals el Consell Català de l’Esport de la Generalitat de Catalunya en subvenciona 140€, havent de formalitzar l’alumne/a el pagament de 210€ mitjançant uningrés o transferència bancària al número de compte CAIXA BANK ES18 2100 3433 1922 0015 8794. Aquest preu inclou la formació, l’estada en règim de pensió complertadel 25 al 30 de juny i l’emissió del certificat corresponent. (En cas de contractar el servei de transport des de Barcelona, se li haurà de sumar 20€ més al preu de la inscripció, per la qual cosa, l’alumne haurà de fer un ingrés de 230€).

Inscripció i terminis: el procés d’inscripció consta d’una primera fase de preinscripció que ha de formalitzar el/la coordinador/a del Pla Català d’Esport a l’Escola del centre educatiu, i una segona fase d’inscripció que ha de formalitzar la família del pre-inscrit. Els tràmits es realitzaran a la web www.jodic.net/cursos i els terminis són:

Fase 1 – Preinscripció de centre: del 29 d’abril al 13 de maig

El 14 de maig es publicarà el llistat provisional d’inscrits a www.jodic.net/cursos

Fase 2 – Inscripció de famílies: del 15 de maig al 2 de juny

El 11 de juny es publicarà el llistat definitiu d’inscrits a www.jodic.net/cursos

 

Beques: A banda de la subvenció esmentada, el Consell Català de l’Esport també ha previst un sistema de beques per a les persones que reuneixin els requisits que es demanen, la informació de les quals podeu trobar al final del dossier informatiu. Per sol·licitar-les, caldrà que el/la coordinador/a de centre hagi preinscrit a l’alumne dins el període corresponent (fase 1 – preinscripció de centres) i que, a banda, l’alumne o la família d’aquest sol·liciti la beca a través del formulari corresponenthttp://jodic.net/cursos/beques/i enviï la documentació requerida, dins el període estipulat per fer-ho i que és del 29 d’abril al 10 de maig.

 

Requisits bàsics que han de complir els alumnes: haver nascut abans del 31 de desembre del 2003, haver cursat el CIATE de Dinamitzador/es del PCEE inclòs el Bloc Comú i tenir el títol d’ESO o estar cursant 4rt d’ESO.

 

També podeu visualitzar els vídeos de l’experiència del CIATE de Dinamitzadors/es i Gestió 2018 que la Jo-DiC va realitzar en la passa edició a través d’aquests enllaços:


RESUM DE DATES IMPORTANTS QUE CAL TENIR EN COMPTE

Fase 1 – Preinscripció (a càrrec del centre educatiu): del 29 d’abril al 13 de maig de 2019

Sol·licitud de beques: del 29 d’abril al 10 de maig de 2019

Publicació llista provisional d’alumnes amb beca: 14 de maig de 2019

Període d’al·legacions sobre beques: del 15 de maig al 20 de maig de 2019

Publicació llista definitiva de beques: 23 de maig de 2019

Publicació llista provisional d’admesos: 14 de maig de 2019 (al llarg del dia)

Fase 2 – Inscripció (a càrrec de les famílies): del 15 de maig al 2 de juny de 2019

Publicació llista definitiva d’inscrits: 11 de juny de 2019 (al llarg del dia)

DOCUMENTACIÓ I LLISTATS

INSCRIPCIÓ CENTRES (FASE 1 – PREINSCRIPCIÓ)

INSCRIPCIÓ FAMILIES (FASE 2 – INSCRIPCIÓ)

SOL·LICITUD BEQUES

logos-01

logojodic-01