SOL·LICITUD BEQUES

 

Abans de llegir aquest apartat i continuar amb tot el procés, us demanem que llegiu l’apartat Beques del Dossier informatiu, on se us explicarà tot el que fa referència al procediment per sol·licitar una beca, així com les condicions per fer-ho.

Per sol·licitar-les, caldrà que el/la coordinador/a de centre hagi pre-inscrit a l’alumne dins el període corresponent (fase 1 – preinscripció de centres) i que, a banda, l’alumne o la família d’aquest sol·liciti la beca a través del formulari corresponent http://jodic.net/cursos/beques/i enviï la documentació requerida, dins el període estipulat per fer-ho i que és del 29 d’abril al 10 de maig.

El llistat provisional d’alumnes becats es publicarà el 14 de maig i a partir de llavors, aquells que hi estiguin d’acord, ja podran inscriure’s en la segona fase a partir del 15 de maig, tal i com marca el període d’inscripció. L’organització farà arribar per correu electrònic un document als alumnes als que correspongui la beca total. Aquest document hauran d’adjuntar-lo allà on es demana el comprovant de pagament perquè els deixi finalitzar el procés. Els alumnes a qui se’ls hagi atorgat la beca parcial, hauran d’adjuntar en el mateix espai el comprovant de pagament de la part a pagar que els correspon. Per últim, els que no han obtingut la beca, hauran de fer l’ingrés de l’import total de curs.

En cas de discordança amb el llistat provisional, s’obrirà un període d’al·legacions que anirà 15 al 20 de maig i es resoldrà amb la llista definitiva de persones becades el 23 de maig. Aquells qui s’atenguin al període d’al·legacions hauran de completar la fase 2 (inscripció de les famílies) un cop resolt el llistat definitiu, és a dir del 24 de maig al 2 de juny.

Només es becarà l’import corresponent a la inscripció del curs. Per tant, els alumnes amb beca total o parcial que sol·licitin el servei de transport des de Barcelona, també hauran de fer l’ingrés de 20€ al compte corrent indicat per al pagament de la inscripció i enviar el comprovant al correu electrònic formacio@jodic.net

 

logos-01

logojodic-01