loader image

ROPEC monitor dinamitzador poliesportiu

El certificat de Monitor/a d’activitats de dinamització en l’àmbit poliesportiu és l’oferta formativa especifica de nivell basic en matèria poliesportiva que permet l’alta al Registre de Professionals de l’Esport de Catalunya (ROPEC). Podràs treballar com a monitor/a d’activitats poliesportives que organitzin els Consells Esportius, els Ajuntaments, els Patronats Municipals, els centres educatius, les AEE, les AFA i altres entitats esportives. Amb el ROPEC també podràs treballar en Casals, Estades i Campus esportius durant les temporades de vacances escolars.

Què necessites per obtenir-lo?

Requisits

Accions Formatives Necessàries

Pràctiques

Com acreditar les pràctiques?

Acceptació

Abans d’iniciar el període de pràctiques ens has d’enviar:

  • El document Acceptació pràctiques entitat omplert, signat i segellat per l’entitat on realitzaràs les pràctiques conjuntament amb una copia de les dues cares del teu DNI.
  • El títol o resguard de l’ESO a ropec@jodic.net.

Període de Pràctiques

Un cop acceptades les practiques per part de Jo-DiC: 

  • Realitzar les 150 hores de pràctiques esportives.

Certificació

Per finalitzar el període de pràctiques ens has d’enviar:

És imprescindible realitzar els tres passos correctament per tal que les pràctiques siguin vàlides